3505 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je održao okrugli sto povodom Međunarodnog dana deteta – 1. juna

02 June 2022

Povodom Međunarodnog dana deteta – 1. juna, MOS je danas organizovao okrugli sto na temu: „Zaštita dece i maloletnika od neprimerenih medijskih sadržaja“.

Okrugli sto je moderirao Faruk Rekhaj – zamenik glavnog izvršnog službenika NKM. Učesnici panel diskusije: Granit Musliu - član MOS, Remzie Shahini Hokhaj - profesor na Odseku za novinarstvo, Donejta Kelmendi - izvršni direktor KOMF-a, Valdrin Dervišaj - pravni savetnik u Ministarstvu obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, Merita Jonuzi , koordinator za ljudska prava u Ministarstvu obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, Jeton Demi - predsednik Saveta roditelja u Prištini, Habit Hajredini, Kancelarija za dobro upravljanje - KP i Tringa Lajki - Save the Children.

Svrha okruglog stola je bila da u okviru Međunarodnog dana deteta – 1. juna, akteri iznesu svoje stavove o odnosu dete – mediji, neprimerenim medijskim sadržajima, medijskom obrazovanju i mogućim načinima zaštite dece od štetnih medijskih sadržaja.

Učesnici tribine su prisutnima izneli svoje glavne tačke, uglavnom u vezi sa medijskim obrazovanjem, gde je jedno od glavnih pitanja zaštita dece i maloletnika u medijima. Razgovaralo se o zaštiti dece od štetnih medijskih sadržaja, konkretno šta se smatra neprikladnim medijskim sadržajem za decu, kako neprikladni sadržaji utiču na decu itd.

Nakon izlaganja učesnika, okrugli sto je nastavljen interaktivnom diskusijom učesnika i pitanjima-odgovorima za panel.

Iz svega o čemu su učesnici razgovarali, generalno su se složili da još uvek nije formiran pristup zajedničkog organizovanja između nadležnih institucija i tela kao što su: regulator, mediji, škole, saveti roditelja i druge javne institucije, kao i nevladine organizacije čije oblast delovanja je zaštita prava deteta. Stoga je neophodno izraditi jedinstvenu politiku na nacionalnom nivou za zaštitu dece iu tom kontekstu uvesti medijsko obrazovanje i zaštitu dece od štetnih sadržaja u medijima. Dok je od predstavnika Saveta roditelja zatraženo da preispita zaštitu dece od štetnih sadržaja na internetu, jer je pored brzih tehnoloških promena potreban i izazov adekvatne zakonske regulative, odnosno izmene i izrade zakonske regulative.