3506 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM prima delegaciju ODIHR-a

02 June 2022

Nezavisna komisija za medije (NKM) bila je danas domaćin sastanka tima eksperata u okviru ODIHR-a, iz Projektnog Tima za Podršku Izbornim Reformama na Zapadnom Balkanu.

Tema razgovora bio je Izveštaj Izborne posmatračke misije EU, objavljen u februaru, odnosno aktuelna situacija sa sprovođenjem preporuka iz tog izveštaja.

Projektni tim ODIHR-a za podršku izbornim reformama na Zapadnom Balkanu saopštio je da održava nekoliko sastanaka sa institucijama uključenim u izveštaj, kako bi informisali relevantne aktere u kojoj meri je urađeno na adresiranju preporuka. izveštaj i koji su izazovi institucija u tom pogledu, kako bi se podržale stranke uključene u izborni proces na Kosovu.

Tokom sastanka razmotrene su sve preporuke izveštaja u vezi sa NKM-om.

NKM je takođe obavestila o radu i aktivnostima NKM-a, monitoringom medija tokom izbora, problemima sa kojima se susreće, raznim prekršajima koje su počinili mediji i pravnim koracima koje je NKM preduzela u slučajevima kršenja tokom izbora, zakonskim okvirom koji reguliše ovaj deo, kao i izazove u vezi sa sprovođenjem preporuka iz izveštaja.