Të licencuarit
3507 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM nastavlja saradnju sa Odsekom za novinarstvo Prištinskog univerziteta, OEBS-om i AGK

25 May 2022

U okviru saradnje NKM sa Odsekom za novinarstvo Prištinskog Univerziteta (UP), OEBS-om i Udruženjem Novinara Kosova (AGK), danas je u Kancelariji NKM održan sledeći sastanak između predstavnici njih.
Svrha ovog sastanka je bila iniciranje i konkretizacija projekta koji se zasniva na Memorandumu o saradnji NKM sa UP, odnosno početak druge faze praktičnog rada u NKM, za studente žurnalistike odabrane od strane Odseka za novinarstvo. .
Ovaj projekat, kao i prethodni, realizuje se uz podršku Misije OEBS-a na Kosovu, gde je započeta implementacija ciljeva memoranduma. Angažovanje studenata na praksi u IMC-u, ima za cilj istraživanje i analizu programskog sadržaja u smislu praćenja vesti za njihovu geografsku pokrivenost i praćenje broja izvora vesti.
Prema projektu, studenti će, u koordinaciji sa svojim mentorom sa univerziteta, predstaviti izveštaj o svojim saznanjima o temama koje su istraživali tokom rada u MOS.
Preporuke koje se očekuju iz izveštaja poslužiće medijima, ostalim studentima i svima zainteresovanima za oblast audiovizuelnih medijskih usluga.