3520 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

15 July 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 12. jula 2022. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM, g. XHevat Latifi, održala svoj dvanaesti redovni sastanak za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednje sednice, prema dnevnom redu, Komisija je ispitala više pravnih predmeta u vezi sa povredom člana 28. stav 1. i 2. Zakona o NKM- u, odnosno nedostavljanje godišnji izveštaj NKM-u.

Članom 28. stav 1. i stav 2. Zakona o NKM propisano je da:

1. „Licencirane audiovizuelne medijske usluge moraju da podnesu godišnji izveštaj KPM-u, koji uključuje informacije o programu i radu u skladu sa uslovima licence zajedno sa detaljnim finansijskim izveštajem i drugim informacijama predviđenim zakonom“.

2. „Godišnji izveštaji se moraju dostaviti NKM najkasnije do 31. marta naredne godine, za prethodnu godinu. NKM može zahtevati dodatne informacije ako smatra da informacije predstavljene u godišnjim izveštajima nisu potpune."

Prema nalazima NKM- a, sledeći nosioci licenci nisu ispunili zakonsku obavezu da podnesu godišnji izveštaj NKM- u, pa je KPM pokrenuo sudske sporove protiv ovih nosilaca licenci zbog kršenja Zakona o NKM- u:

Radio Dardania, Radio Helik, Mbtv, Radio Borzani, Radio Kacaniku, Radio Rinia, Fvf Citi Radio, Tv Vali, Tv Llapi, 1 Tv, Orahovac kanal, Link Produkcija, Connect 3, Isp Broadcast, Iptv Tech ll.c., Vision Tv, Mak tv, Telekom i Kosova sha, Tel Communications doo, Telekom i Kosova ott, Emonet, Sviss plus-1, Comnet-a, Radio Antena, Radio Urban FM Priština, Radio Aktiv, Radio Kent FM 2, Radio Iliria, Radio Klokot, Tv Iliria, Tv zoom, Tv kosovski kanal, Olti tv, A 9 internacionalna tv, Tv dijalog, Astranet, Radio Urban Fm Prizren, Radio Dodona i Radio Bambus.

Komisija je razmotrila ove slučajeve i nakon ispitivanja odlučila da su svi navedeni nosioci licenci kažnjeni Upozorenjima u skladu sa članom 30. stav 1. Zakona o NKM zbog povrede člana 28. stav 1. i 2. NKM. Zakon NKM-  od. Takođe se nalaže svim navedenim nosiocima licenci da u roku od deset (10) dana dostave popunjen godišnji izveštaj za 2021. godinu, kako je to definisano članom 28. stav 1. i 2. Zakona o NKM.