3522 - Lajmi_i_plot | KPM

Javni poziv za nominacije za dva član/ica NKM-a

15 August 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) bazirajući na član 11 Zakona Br. 04/L-44 o NKM-a objavljuje javni oglas za nominaciju dva (2) član/nica Komisije  iz redova Albanske zajednice.

Primanje nominacija ċe početi od 15 avgusta 2022 do 29 avgusta 2022 godine u 16 časova.

Dokumenta za aplikaciju mogu se lično dostaviti kancelariji NKM-a ili skenirani preko elektronske pošte: info@kpm-ks.org; i arsim.dreshaj@kpm-ks.org;

Informacija u vezi kvalifikacija, procedure i obrasci za nominacije za članove NKM-a možete naċi ovde: Paket za Nominacije.

Dodatne informacije o procesu nominacije mogu se dobiti putem:

  • elektronske pošte info@kpm-ks.org;
  • telefon 038 245 031 i 045 721 604 ili
  • lično u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, ulica Perandori Justinian br. 124, Qyteza Pejton  10000, Priština

 

Nezavisna Komisija za Medije