Të licencuarit
3529 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

22 September 2022

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 19. septembra 2022. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM, g.Xehvat  Latifi, održala svoj četrnaesti redovni sastanak za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednje sednice, prema dnevnom redu, Komisija je razmotrila nekoliko pravnih predmeta koji se odnose na povrede člana 28. stav 1. i 2. Zakona o NKM-u, odnosno nedostavljanje godišnji izveštaj NKM-u.

Komisija NKM je 12. jula 2022. godine donela odluku o sankcionisanju upozorenjem zbog kršenja člana 28. stav 1. i 2. Zakona o MPZU PAMU koje nisu dostavile godišnji finansijski izveštaj za 2021. Uprkos ovome, BUND navedene u nastavku nisu postupili u skladu sa Zakonom o NKM, tako što nisu podneli godišnji izveštaj za 2021. godinu ni nakon sankcionisanja. Stoga je NKM, nakon razmatranja preporuka za ove slučajeve, doneo odluku o kažnjavanju mera novčanom kaznom za kršenje člana 28. stav 1. i 2. Zakona o NKM-u, protiv ovih nosilaca licenci:

Radio Dardania-€2000, Radio Helik-€2000, MBTV-€2000, Radio Borzani-€2000, Radio Kacaniku-€2000, Fvf Citi Radio-€2000, TV Vali-€2000, TV Llapi-€2000 i 1tv- 2000 €, Kanal Orahovac-1000 €, Isp emitovanje – 1000 €, Iptv Tech doo-2000 €, Vision Tv-2000 €, Mak Tv-1000 €, tel Communications doo-1000 €, Comnet-A-2000 € Kent FM 2-1000 €, Radio Klokot-2000 i Radio Dodona-2000 €.

Takođe se nalaže svim navedenim nosiocima licenci da u roku od deset (10) dana dostave popunjen godišnji izveštaj za 2021. godinu, kako je definisano članom 28. stav 1. i 2. Zakona o KPZ.

Prema dnevnom redu, Komisija se bavila i nekoliko slučajeva izdavanja dozvola. Razmotreni predmeti su se odnosili na zahteve za: licenciranje OSHMA preko operatora distribucije, promenu vlasništva i preporuku za raspisivanje javnog tendera za slobodne radio frekvencije. Nakon razmatranja preporuka Izvršne kancelarije za ove slučajeve, Komisija je odlučila da odobri sledeće predmete:

 • Usvaja se zahtev za promenu vlasništva Radio kluba FM i TV OSHMA 1;
 • Usvaja se zahtev za promenu vlasništva Radio Rinije;
 • Usvaja se preporuka za raspisivanje javnog konkursa za slobodne radio-frekvencije na turskom jeziku u opštini Prizren - Komisija je usvojila preporuku;
 • Odobreni su Opšti uslovi licence i obrazac za prijavu za OSHMA na zahtev;
 • Izveštaj Komisije za ocenjivanje prijava o oceni prijava (dokumenata) pristiglih na Javni konkurs za radio dozvole u ​​Vitomirici. Komisija je razmotrila izveštaj i zaključila da zakonski kriterijumi IPC-a nisu ispunjeni, te je odlučila da ponovo raspiše konkurs.

Dok su dva zahteva za licenciranje OSHMA Bigbrother 1 i Bigbrother 2, Komisija je odlučila da ih odloži za sledeći sastanak.

Takođe, Komisija je razmotrila i neke preporuke za prekid emitovanja. NKM, u cilju procene usklađenosti OSHMA sa Opštim uslovima i odredbama licence i Regulativom NKM-2021/01 za pružaoce audio i audiovizuelnih medijskih usluga, izvršio je nekoliko monitoringa gde je došlo do toga da su sledeća OSHMA pronađena u kontinuirano kršenje Opštih uslova licence, NKM-2021/01 Uredbe za pružaoce audio i audiovizuelnih medijskih usluga, NKM-2017/06 Uredbe o godišnjoj naknadi za licencu i Zakona o NKM-u:

 • A9 International
 • Labia TV
 • Olti TV
 • Tribune Channel
 • Dialog TV
 • TV Kosova kanal

Nakon razmatranja slučajeva, Komisija je odlučila da gorepomenute PAMU treba da budu sankcionisane suspenzijom dozvole za emitovanje na osnovu člana 30 stav 1.6 Zakona o NKM-u, zbog kontinuiranog kršenja člana 4.6 Opštih uslova i Uslovi licence, član 24 Uredbe za pružaoce audio i audio-vizuelnih medijskih usluga-NKM-2021/01, član 13 stav 1 Uredbe NKM-2017/06 o godišnjoj naknadi za licencu i član 28 stav 1 i 2 Zakona o NKM- od.