3534 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sastanka Nezavisne Komisije za Medije

30 September 2022

Nezavisne Komisije za Medije (NKM) je 26. septembra 2022. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM, g. XHevata Latifija, održala svoj petnaesti redovni sastanak za ovu godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednjeg sastanka, prema dnevnom redu, Komisija je razmotrila nekoliko slučajeva licenciranja koji su se odnosili na zahteve za licenciranje PAMU preko operatora distribucije.

Nakon razmatranja preporuka Izvršne kancelarije za ove slučajeve licenciranja, Komisija je utvrdila da su oba zahteva ispunila zakonske kriterijume i odlučila da odobri sledeće preporuke:

• Veliki brat 1 – Odobren je zahtev za licenciranje PAMU preko operatora distribucije;

• Veliki brat 2 – Zahtev za licenciranje PAMU preko operatera distribucije je odobren.

 

Nezavisne Komisije za Medije