3557 - Lajmi_i_plot | KPM

Audiovizuelni regulatori Kosova i Albanije sarađuju na izradi podzakonskih akata

20 March 2023

Predstavnici Nezavisne Komisije Za Medije boravili su u radnoj poseti Upravi za Audiovizuelne Medije u Tirani, u okviru razmene iskustava za koncipiranje i izradu podzakonskih akata.

Svrha ovog sastanka je bila da se razgovara o aktuelnoj posvećenosti NKM-a u procesu izrade nacrta propisa za internu proceduru za razmatranje žalbi.

Predstavnici pravnog sektora, odjeljenja za praćenje programa i rješavanje žalbi, iz dvije partnerske institucije, predstavili su konkretne aspekte sa kojima se susreću u svakodnevnom životu, a koje je potrebno prilagoditi. Diskusija je takođe ilustrovana primerima iz emitovanog sadržaja, ili iz rada PAMU na Kosovu iu Albaniji.

Tokom sastanka naglašena je potreba za referencama iz najboljih praksi vlasti u zemljama EU, ili delova njihovog zakonodavstva u postupanju po žalbama.

NKM i AMA su izrazili spremnost da se ovaj duh saradnje od zajedničkog interesa nastavi iu drugim aspektima audio/audiovizuelne regulative, gde dve institucije imaju potencijal da razmene iskustva.

Prethodno su održani zajednički radni sastanci AMA i NKM o procesu digitalizacije, praćenju medijskog izveštavanja o izbornim kampanjama, o zaštiti dece od štetnih audiovizuelnih sadržaja.