3571 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je ugostio grupu mladih kosovskih novinara na sastanku

22 May 2023

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) ugostila je danas grupu mladih novinara sa Kosova na radnom sastanku, u okviru studijske posete koju je organizovao OEBS, u okviru 5. izdanja godišnjeg programa za novinare mladih, gde je učesnici posećuju institucije i organizacije od interesa i direktno vide regulaciju i funkcionisanje medija.

Zamenik glavnog Izvršnog Šef, g-din Faruk Rexhaj, zajedno sa ostalim službenicima Izvršne Kancelarije, ugostio je ovu grupu novinara. U svom uvodnom izlaganju, g. Rexhaj je poželeo dobrodošlicu novinarima i istakao da je NKM kao institucija uvek spremna da ponudi prilike za ovakve susrete, posebno sa mladim novinarima, u vezi sa pitanjima koja se odnose na regulisanje medija u zemlji. U nastavku sastanka, detaljno je predstavljena i objašnjena organizacija, funkcionisanje i uloga NKM -a kao jedinog i nezavisnog regulatora za audio-vizuelne medije u Republici Kosovo. Ukratko je predstavljen rad i aktivnosti NKM-a u postupcima licenciranja medija, praćenje primenljivosti zakonske regulative od strane nosilaca licenci, kao i radnje koje je NKM preduzeo u slučajevima u kojima su utvrđeni prekršaji od strane medija.

Sastanak je nastavljen razgovorima i odgovorima službenika NKM-a na pitanja studenata, dajući konkretnija pojašnjenja u vezi sa radom NKM-a u praćenju i regulisanju audiovizuelnih medijskih usluga, kao stalnog rada institucije, ali i procedure za žalbe medijima i postupanje po žalbama, kao i zakonske obaveze nosilaca licenci, posebno u pogledu podzakonskih akata sa fokusom na Etički kodeks ali i druge propise. Takođe, ponuđeni su i drugi odgovori i pojašnjenja na postavljena pitanja o pitanjima koja se odnose na regulisanje nosilaca licenci, kao i druga pitanja u vezi sa audiovizuelnim medijskim uslugama uopšte.

Sastanak je bio nastavak još nekoliko susreta ovog formata i saradnje NKM-a sa mladim novinarima i studentima novinarstva, u cilju promocije etičkih standarda novinarstva, povećanja kvaliteta izveštavanja u medijima.