3578 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sednice Nezavisne Komisije za Medije

17 June 2023

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 16. juna 2023. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM, gospodina Jetona Mehmetija, održala svoj drugi redovni sastanak za ovu godinu.

Komisija je na početku sednice usvojila predlog predsednika za izmenu dnevnog reda, stavljajući na dnevni red slučaj suspenzije sertifikata o poslovanju preduzeća „Klan Kosova“ Š.p.k. i brisanjem sa dnevnog reda tačke 4,5,6 i 8.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa poslednjeg sastanka, prema dnevnom redu, predsednik Mehmeti je rekao da je „NKM obavešten da je Generalna direkcija Agencije za poslovni registar na Kosovu suspendovala poslovni sertifikat kompanije „Klan Kosova“ Š. b.C. S obzirom da je „Klan Kosova“ licenciran od strane NKM-a na osnovu ovog poslovnog sertifikata i na osnovu Uredbe NKM-2021/01 koja kaže da subjekti licencirani za emitovanje moraju biti legalno registrovani u Republici Kosovo, odluka o suspenziji poslovni sertifikat „Klan Kosova“ dovodi u pitanje zakonitost registracije ovog biznisa“.

Nakon rasprave o slučaju ostalih članova NKM-a, Komisija je, na osnovu preporuke Izvršne kancelarije, donela odluku kojom je: 1. Pružalac medijskih usluga „Klan Kosova“ dužan da u roku od 30 dana od dana prijema ove odluke, da kompletira neophodnu dokumentaciju za posedovanje dozvole za emitovanje, u skladu sa Uredbom NKM-2021/01 za pružaoce audio i audiovizuelnih medijskih usluga, i 2) nepostupanje u skladu sa Uredbom NKM-2021/01 u roku. gore definisane, rezultiraće sankcionisanjem mera definisanim Zakonom o NKM.

Na ovom sastanku, Komisija je takođe ispitala godišnji budžet NKM za 2024. Nakon diskusije članova, Komisija je odložila usvajanje budžeta za sledeći sastanak.