Të licencuarit
3588 - Lajmi_i_plot | KPM

Javni poziv za komentare

24 July 2023

Na sastanku održanom 17. jula 2023. godine, Nezavisna Komisija za Medije (NKM) odobrila je na javnoj raspravi nacrt uredbe:

- Nacrt Uredbe o prijemu, vrednovanju i disciplini glavnog Izvršnog Šefa  NKM-a

Na osnovu člana 8 stav 2, Zakona o NKM br. 04/L-44, NKM upućuje javni poziv zainteresovanim licima da daju pisane komentare na pomenuti nacrt uredbe.

NKM poziva zainteresovane da pošalju svoje pisane komentare od 24. jula 2023. do 11. avgusta 2023. godine u 16:00 časova.

Komentari možete uputiti Nezavisnoj komisiji za medije, St. Car Justinijan Br. 124, Kiteza Pejton, 10000 Priština, ili ih pošaljite na email: info@kpm-ks.org.

Nezavisna Komisija za Medije