Të licencuarit
3590 - Lajmi_i_plot | KPM

4. avgusta 2023 odrzace je redovni sastanak NKM-a

02 August 2023

Nezavisna Komisija za Medije održace sledeći sastanak 4. avgusta 2023, s’početkom u 14:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Komisija će se na ovom sastanku baviti pitanjem dugovanja po osnovu neplaćanja taksi i kazni.

Ovde  de možete naći dnevni red sastanka.

Nezavisna Komisija za Medije