Të licencuarit
3591 - Lajmi_i_plot | KPM

Saopštenje sa petog sastanka Nezavisne Komisije za Medije

07 August 2023

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 4. avgusta 2023. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM-a, g.Jetona Mehmeti, održala svoj peti redovni sastanak, na kojem se pozabavila pitanjem neisplaćenih dugova od licenciranih subjekata. Na ovom sastanku, Komisija je takođe pozvala privatnog izvršitelja angažovanog od strane NKM-a da izveštava.

Na osnovu podataka finansijskog odeljenja NKM-a, predsednik Mehmeti je rekao da je nivo duga trenutno blizu 794 hiljade evra, od čega su preko 507 hiljada evra dugovi za licencu i oko 264 hiljade evra kazne bez plaćanja. On je dodao da podaci pokazuju da je neplaćanje naknade za licencu od strane pojedinih subjekata sistemsko od 2011. godine. Od 507 hiljada evra dugovanja po osnovu licence, 398 hiljada evra, ili 78 odsto, akumulirano je u periodu 2011. godine. -2020. Ovde treba izdvojiti javni emiter koji sedam godina (2014 – 2019. i 2021.) nije plaćao pretplatu, a samo za pretplatu je nagomilao dug od 165.430 evra.

Predsednik Mehmeti je rekao da je na osnovu Zakona o Nezavisnoj Komisiji za Medije (član 3), NKM dužna da naplati porez od licenciranih subjekata. Na osnovu ove zakonske obaveze, Komisija je donela odluku kojom se obavezuju svi nosioci licenci koji imaju dugovanja da izmire svoja dugovanja u roku od 30 dana ili da se dogovore sa izvršiteljem o plaćanju na rate do 12 meseci. U suprotnom, bićemo primorani da prekinemo, odnosno neobnavljanje licence, rekao je predsedink Mehmeti.

Na ovom sastanku, članovi Komisije g. Besnik Beriša, gđa. Luljeta Aliu, gđa. Azra Dešić i g. Fatih Baša, dostavili su privatnom izvršitelju pitanja u vezi njegove efikasnosti u naplati novčanih obaveza, u kom slučaju su od njega zatražili i detaljan izveštaj o dosadašnjem nivou potraživanja.