Të licencuarit
3601 - Lajmi_i_plot | KPM

Saopštenje sa sedmog sastanka Nezavisne Komisije za Medije

14 September 2023

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) održala je sedmi redovni sastanak 13. septembra 2023. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM, g.Jeton Mehmeti. Prema dnevnom redu, Komisija se bavila nekoliko slučajeva prirode licenciranja, odnosno šest zahteva za obnavljanje licence, od kojih su četiri radio i dva pružaoci audiovizuelnih medijskih usluga (PAMU) sa prenosom preko distributivnih operatera.

Nakon razmatranja slučajeva, Komisija je odlučila da odobri zahteve za obnovu radio licence za Radio Zeri i Shtime, Galaktika, Radio 21 i Radio Tema.

Što se tiče slučajeva za produženje licence PAMU, Komisija je usvojila zahtev 1. kanala i odložila zahtev TV dijaspore za naredni sastanak, zbog nepotpune prijave.

Komisija je usvojila i odluke o obrazovanju komisija za ocenjivanje prijava prihvaćenih na javnom konkursu za radio dozvole za lokaciju Vitomirica, opština Peć (na bosanskom jeziku) i Prizren (na turskom jeziku).

Nakon predmeta licenciranja, Komisija se bavila i pitanjem položaja glavnog izvršnog direktora, za koga je NKM 2. jula 2021. godine doneo odluku da ga suspenduje sa obavljanja dužnosti, jer je pokrenut krivični postupak. protiv njega i određena mu je mera pritvora, dok je NKM 7. decembra 2021. godine doneo još jedno rešenje kojim je izvršnom direktoru produžena mera suspenzije, zbog činjenice da se protiv njega vodi krivični postupak, ovu meru koja je i dalje na snazi.

Predsednik Mehmeti je zatražio da, pošto se bliži istek redovnog mandata glavnog izvršnog službenika, NKM zauzme stav u vezi sa neproduženjem mandata, odnosno neobnavljanjem mandata glavnog izvršnog službenika. Ovo iz razloga što protiv istih i dalje postoji mera suspenzije i procedure za raspisivanje konkursa će početi čim se za to ispune zakonski uslovi. Takođe, gradonačelnik Mehmeti je zatražio od Izvršne kancelarije objašnjenje o tadašnjim procedurama za izbor glavnog izvršnog službenika, jer izgleda da postoji nejasnoća oko datuma donošenja odluke, odnosno održavanja sastanka kada je on je imenovan i datum stupanja na snagu odluke. Komisija je usvojila ovaj stav.