Të licencuarit
3610 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je učestvovao na 22. plenarnoj skupštini Mediteranske Mreže Regulatornih Organa (MNRA)

02 October 2023

NKM je učestvovao na 22. sastanku Plenarne skupštine Mediteranske Mreže Regulatornih Organa (MNRA). Konferencija je održana u Tirani od 28. do 29. septembra 2023. godine. Skupština je obradila važne teme, kao što su izazovi sa kojima se suočava medijsko okruženje, ali i sami regulatorni organi, trenutno medijsko tržište, novi kanali komunikacije stvoreni tehnološkim razvojem i potreba da se oni poprave.

Ovom događaju prisustvovali su šefovi regulatornih tela zemalja članica MNRA, predsednik ERGA Đakomo Lasorela, predstavnica Uneska Ana Kristina Ruelas, predstavnica Fejsbuk platforme, Marisa Himenez Martin, predstavnica Tik- Tok, Lukaš Gabler itd. Prvog dana Skupštine, šef hrvatskog regulatornog tela (AEM) Josip Popovac predao je sledeće predsedavanje MNRA predsednici AMA Armeli Krasnići.

Evropski akt o slobodi medija (EMFA), koji bi uskoro trebalo da bude usvojen u Savetu Evrope, bio je jedna od zanimljivih tema ove skupštine. EMFA je veoma koristan novi instrument Evropske unije za zaštitu medijskog pluralizma i nezavisnosti. Uprkos činjenici da ovaj zakon još nije stupio na snagu, on se fokusira na nezavisnost medija, ali i na transparentnost vlasništva nad medijima i distribuciju javnih oglasa. Njime su definisane mere za zaštitu nezavisnosti urednika i otkrivanje sukoba interesa.

Šef Evropske regulatorne grupe za audiovizuelne medijske usluge (ERGA) Đakomo Lazorela je predstavio efekte tehnologije na medijsko tržište, potrebu da se regulatorna tela prilagode ovim promenama, kao i značaj usvajanja Evropskog akta o Sloboda medija.

Dvodnevna skupština je razvila radove u nekoliko panela sa prezentacijama i diskusijama učesnika.

U prvom panelu na temu Evropski zakon o slobodi medija (EMFA), kvalitetni mediji i provera činjenica, Frederic Bokobza iz ARCOM France, Marisa Jimenez Martin iz Facebook platforme, Anita Malenoca, članica Vijeća hrvatskog regulatornog tijela, učestvovala je, dok je predsednica AMA Armela Krasniki, kao moderator ovog panela.

Druga tema o kojoj je bilo reči na drugom panelu 22. Skupštine MNRA bila je potreba da se reguliše rad platformi za distribuciju videa. U ovom panelu koji su moderirali Joanna Spiteri (Malta), Pedro Ruivo (Portugal), Charis Tsigou (Grčka) i Lukasz Gabler (Tik Tok) razgovarali su. Platforme za deljenje videa, još jedna inovacija ekosistema stvorenog tehnologijom, gde korisnik postaje i proizvođač sadržaja, jedno su od aktuelnih tema razgovora o potrebi njihovog regulisanja. Trenutno se medijski regulatorni organi prilagođavaju zadacima i odgovornostima sa kojima se suočavaju, pa razvijaju nove pristupe za pravnu regulativu VSP.

Drugog dana Skupštine razgovaralo se o iskustvu Uneska u zaštiti slobode medija, kao i slobode izražavanja, bezbednosti novinara, roda i medija i obrazovanja javnosti. Teme principa slobode medija nasuprot emitovanju štetnih audiovizuelnih sadržaja, medijsko obrazovanje i rodna zastupljenost u medijskom okruženju.

Rad je započeo panelom koji čine Ana Kristina Ruelas, predstavnica UNESCO-a, Monika Duran Ruiz, Španija, Frederik Bokobza, Francuska, i Josip Popovac iz hrvatskog regulatornog tela.

Gospođa. Ana Kristina Ruelas, viši programski specijalista u Unesku, predstavila je Unesko smernice o zaštiti i unapređenju slobode izražavanja, pristupa informacijama i bezbednosti novinara. „Ne možemo prepustiti privatnim kompanijama da same reše ovo egzistencijalno pitanje“, rekao je Ruelas. „Naš cilj kao UNESCO je da zajednički definišemo principe i procese moderiranja sadržaja, poštujući ljudska prava, a posebno slobodu izražavanja. Smernice UNESCO-a su osmišljene da informišu procese upravljanja audiovizuelnim sadržajem na digitalnim platformama, kao i procese upravljanja koji se već sprovode u drugim oblastima koje utiču na ostvarivanje slobode izražavanja i pristupa informacijama, u skladu sa promene koje donosi digitalno okruženje. Mediji takođe mogu imati koristi od ovih Smernica u svojim stalnim naporima da precizno izveštavaju o programu.

g. Josip Popovac i gđa. Monika Duran Ruiz je razgovarala o tome kako se Smernice UNESCO-a mogu koristiti za izgradnju širih mreža komunikacije i saradnje među regulatorima MNRA i podelila svoja iskustva u sprovođenju Smernica u praksi tokom njihove aktivnosti kao regulatora. Dok su dve govornice radnih grupa gđa. Džoana Spiteri i gđa. Monika Duran Ruiz, podelila je veoma zanimljive prezentacije o nivou prisustva i zastupljenosti žena u dnevnim informativnim emisijama, kao iu sportskim emisijama. Njihovo istraživanje je imalo za cilj da utvrdi da li je pol uslovljavajući faktor u pogledu zastupljenosti u medijima, u odnosu na društvene grupe i različitost. U diskusijama je zaključeno da je povećanje nivoa vidljivosti žena u medijima od suštinskog značaja za izgradnju i objavljivanje javnih modela koji doprinose zatvaranju rodnog jaza.

G-din. Jeton Mehmeti, predsednik NKM-a, predstavio je detaljan aspekt aktivnosti NKM regulatora na promovisanju medijskog obrazovanja javnosti, u lokalnom kontekstu.

Dok je prof. Žorž Plejos, ekspert grčkog regulatornog tela, zaključio je diskusije drugog dana skupštine izlaganjem o audiovizuelnim sadržajima koji se mogu smatrati zabranjenim, pod lupom najnovijih globalnih i tehnoloških dostignuća.