Të licencuarit
3612 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je učestvovao na konferenciji „Dan takmičenja 2023“

11 October 2023

Nezavisna Komisija za Medije je 10. oktobra 2023. godine učestvovala na konferenciji „Dan konkurencije 2023: Prednosti fer konkurencije na Kosovu“, koju je organizovao Autoritet za Konkurenciju Republike Kosovo (AKRK) uz podršku Projekta finansiranog od strane Evropske Unija: „Podrška EU Upravi za zaštitu konkurencije Republike Kosovo i Komisiji za Državnu Pomoć“.

Na poziv AKRK, NKM je na ovom događaju predstavljao član Komisije g. Besnik Beriša koji je bio deo drugog panela na sesiji: „Ključni izazovi u reviziji zakonodavstva o konkurenciji na Kosovu“. G. Beriša je podvukao potrebu za pravilnom regulacijom medijskog tržišta kao preduslova za obezbeđivanje medijskog pluralizma, što je jedan od glavnih ciljeva NKM-a. Da bi se to postiglo, potreban je usaglašen pristup prilikom izmene tri zakona koja su od interesa za medijsko tržište:

• Zakon o NKM-u;

• Zakon o Elektronskim Komunikacijama, i

• Zakon Konkurencije.

Njihova izmena treba da bude takva da ne postoji vakuum u uredbi niti nejasnoće u tumačenju ovlašćenja agencija i odredbi članova.

Tokom trajanja konferencije, različiti domaći i međunarodni eksperti su detaljnije razgovarali o različitim aspektima konkurencije, aktuelnim izazovima i viziji fer konkurencije, prirodi i funkcionisanju regulative konkurencije na Kosovu i o tome koliko je ova oblast važna za integraciju Kosova u EU.

Konferencija je bila prva te vrste na Kosovu i pokrila je teme kao što su značaj politike konkurencije, zakonodavne reforme, kao i poseban fokus na antikonkurentske prakse u obliku kartica i manipulacije ponudama