Të licencuarit
3618 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je ugostio predstavnika Kancelarije EU na Kosovu

25 October 2023

Predsednik Nezavisne Komisije za Medije (NKM), g-din.Jeton Mehmeti, ugostio je g. Jarmo Feliks Helppikangas, šef odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava u Kancelariji EU na Kosovu.

Predsedavajući g. Mehmeti je u svom uvodnom izlaganju zahvalio zvaničnicima Kancelarije EU na nastavku međuinstitucionalne saradnje i izrazio spremnost za produbljivanje ove saradnje između institucija.

Nakon svog govora, g-din Mehmeti je predstavio najvažniji tekući rad i aktivnosti NKM -a u ispunjavanju ustavnih i zakonskih obaveza. Učesnici sastanka razgovarali su o pojedinim pitanjima od zajedničkog interesa u oblasti medija, sa posebnim akcentom na rad koji se radi na procesu izmena Zakona o NKM u cilju njegovog usaglašavanja sa novom AVMS Direktivom. NKM radi na izradi i izmeni tri uredbe koje su predviđene Nacionalnim programom za evropske integracije 2023 kao obaveza za NKM, kao i sa ciljem praćenja trenda sa novim dešavanjima na medijskom tržištu. U ovom aspektu, za NKM je ključna podrška EU sa spoljnom ekspertizom ili drugim oblicima podrške. Razgovarano je i o izazovima NKM -a, pre svega o finansijskim poteškoćama kao rezultatu smanjenja budžeta, neophodnoj potrebi za povećanjem tehničkih i ljudskih kapaciteta, kašnjenjima u imenovanju članova Komisije i Odbora za žalbe. u NKM -u, ova kašnjenja su izazvala nemogućnost donošenja odluka u određenim periodima.

Od strane zvaničnika EU-a je naglašeno da cene rad medijskog regulatora i izrazili opredeljenje da podrže NKM u primeni najviših standarda u oblasti regulisanja audio-vizuelnih medijskih usluga.