3623 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa desetog sastanka Nezavisne komisije za medije

10 November 2023

Nezavisna komisija za medije (NKM) je 10. novembra 2023. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM, g. Jeton Mehmeti, održala deseti redovni sastanak za ovu godinu.
Komisija je na ovom sastanku razmatrala nekoliko tačaka dnevnog reda: Pravilnik o prijemu, vrednovanju i disciplini glavnog izvršnog direktora i predlog odluke o naplati takse, koja će služiti kao izvršni naziv u izvršnom postupku.
Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika, Komisija je razmotrila Pravilnik o prijemu, ocjenjivanju i disciplini glavnog izvršnog direktora. Predsednik Mehmeti je predstavio rad koji je obavljen od iniciranja ove uredbe, proces javnih konsultacija i inkorporacije dobijenih komentara, kao i njeno usaglašavanje sa novim zakonodavstvom, odnosno Zakonom o javnim službenicima, čiji zakon NKM čeka da stupa na snagu radi pozivanja na pravni osnov za postupak izbora i imenovanja glavnog izvršnog direktora. Sada je prvi put da će šef Izvršne kancelarije NKM biti imenovan na osnovu Pravilnika NKM iu skladu sa Zakonom o javnim službenicima. Takođe, osvrnuvši se na prošli sastanak, dali smo pojašnjenja za neke nejasnoće koje imamo u vezi sa vremenom prestanka mandata bivšeg izvršnog direktora imenovanog 2019. godine, jer je ceo postupak imenovanja od konkursa do imenovanja sproveden. sa Zakonom o državnoj službi, koji predviđa trogodišnji mandat. Dok je odluka potpisana oko 15 dana nakon imenovanja glavnog izvršnog direktora od strane Komisije NKM, ona se poziva na drugi zakon, Zakon o javnim funkcionerima, koji je tada tek stupio na snagu i koji je predviđao četiri- godine mandat. Međutim, vreme tog četvorogodišnjeg mandata je prošlo, pa će se sada po ovoj uredbi nastaviti proces zapošljavanja glavnog izvršnog direktora.
Nakon razmatranja, Komisija je usvojila Uredbu o prijemu, vrednovanju i disciplini glavnog izvršnog direktora.
Što se tiče slučajeva licenciranja, Komisija je ispitala nekoliko slučajeva prirode licenciranja, odnosno 9 zahteva za obnavljanje radio licence, 1 zahtev za promenu vlasništva pružaoca audiovizuelnih medijskih usluga (OSHMA) sa prenosom preko distributivnih operatera, 1 zahtev za promenu vlasništva vlasništvo nad radiom, 1 zahtev za obnavljanje dozvole operatera distribucije i 1 zahtev za prestanak (odricanje) licence operatera distribucije.
Nakon razmatranja, Komisija je odobrila zahteve za obnavljanje licence za Radio Festina, Radio Goraždevc, Radio Kim, Radio Kiss, Radio Kolašin, Radio Rinia i Radio Malisheva i distributivnog operatera ISP Broadcast. Komisija je usvojila i dva zahteva za promenu vlasništva, Radio Gora i Spin TV, i zahtev za prestanak dozvole operatoru distribucije Kumanova kabl doo. Dok je odložio zahteve za obnavljanje licence od Radija 7 Kosova i Radio Fortune za donošenje odluka na sledećem sastanku.
Poslednje pitanje koje je Komisija razmatrala na ovoj sednici je predlog odluke o naplati takse, koja će služiti kao izvršni naslov u postupku izvršenja. Ovaj predlog je sastavljen zbog kontinuiranih zahteva sudova da računi imaju izvršne naslove i time je došlo do proširenja sudskih i izvršnih postupaka, pa je predloženo da svaka faktura sadrži i odluku NKM kao izvršni naslov, sa jedinom svrhom da se olakša završetak predmeta koji su predmet faktura za NKM-ove naknade za licencu, u skladu sa Uredbom NKM-a-2017/06 o godišnjoj naknadi za licencu.