Të licencuarit
3625 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je održao javnu raspravu o Nacrtu Uredbe o Zaštiti Dece i Maloletnika u Audiovizuelnim Medijskim Uslugama

20 November 2023

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je 20. novembra 2023. godine, na Međunarodni Dan Prava Deteta, organizovala javnu raspravu o Nacrtu Uredbe o Zaštiti Dece i Maloletnika u Audiovizuelnim Medijskim Uslugama.  U uvodnom govoru, predsednik NKM-a, g-din Jeton Mehmeti, rekao je da ovaj nacrt predstavlja izmene i dopune Uredbe NKM-a iz 2013. godine. Javna rasprava je organizovana u skladu sa članom 8. Zakona. 04/L-44 za NKM, sa ciljem da se javnosti i zainteresovanim licima još jednom učini dostupnim nacrt Uredbe o Zaštiti Dece i Maloletnika u Audiovizuelnim Medijskim Uslugama, kao i u cilju promocije i zaštite prava dece. Učesnici su bili predstavnici različitih medija licenciranih od strane NKM-a, medijskih organizacija kao i organizacija koje se bave zaštitom prava deteta.

Predstavnici NKM-a su još jednom predstavili nacrt sa novim predlozima izmena koji se nalazi na javnoj konsultaciji, kao i komentare javnosti koje je NKM dobio tokom 30-dnevnog perioda javnih konsultacija. Nacrt ove Uredbe je stavljen na javnu raspravu tokom oktobra meseca, poziv za javne komentare je bio otvoren od 11. oktobra 2023. do 10. novembra 2023. godine i tokom ovog perioda  zainteresovane strane su imale priliku da svoje komentare pošalj NKM-u.

NKM je pregledao sve komentare i one koji su argumentovani na pravnoj osnovi, stavila je u ovaj  nacrt. Sada je NKM odlučio da još jednom pozove zainteresovane strane na ovo saslušanje, da čuju njihove komentare pre nego što ga finaliziraju i usvoje Uredbu.

Tokom diskusije za okruglim stola, učesnici su imali priliku da iznesu svoje stavove i mišljenja u vezi sa nacrtom Uredbe uopšte, ali i po pojedinim tačkama, kao i da daju svoje komentare i sugestije.

Na kraju sastanka, NKM je obavestio prisutne da će u nastavku rada na Nacrtu Uredbe NKM uzeti u obzir sve primedbe i predloge i komentare zasnovane i pravno argumentovane, a koji su takođe izneti tokom javne rasprave.

NKM je tokom rada na izmenama i dopunama ove Uredbe kontinuirano podržavao Terre des hommes Kosova, kao i organizaciji ove javne rasprave.