Të licencuarit
3634 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM aplicira za članstvo u Grupi evropskih regulatora za audiovizuelne medijske usluge (ERGA)

05 December 2023

Nezavisna komisija za medije (NKM) podnela je zahtev za člana posmatrača u Grupi evropskih regulatora za audiovizuelne medijske usluge (ERGA). U pismu predsednika NKM g. Jeton Mehmeti, upućen g-dinu Giacomo Lasorella, predsedniku ERGA-e, NKM je izrazio interesovanje da se pridruži sastancima ERGA sa pravima člana posmatrača.

S obzirom da su transpozicija AVMS Direktive u zakonodavstvo i implementacija njenih obaveza najveći izazovi sa kojima se suočavaju svi regulatorni organi za medije, veoma je važno da IMC bude deo sastanaka ERGA, kako bi se obezbedio efikasan proces usklađivanja našeg nacionalnog pravnog sistema. okvir sa pravnim telom EU

NKM je u svojoj prijavi za članstvo obavestio ERGA da je član Evropske platforme regulatornih organa (EPRA) i Mediteranske mreže regulatornih tela (MNRA), mreža koje pružaju mogućnosti nezavisnim regulatornim organima da razmenjuju informacije, slučajeve i najbolje prakse u odnosu na zajedničke izazove svih, stoga ostaje da čeka pozitivan odgovor na ovaj zahtev.