Të licencuarit
3663 - Lajmi_i_plot | KPM

6 ferburara 2024 odrzace je redovni sastanak NKM-a

05 February 2024

Nezavisna Komisija za Medije održace sledeći sastanak 6. februara 2024 s’početkom u 13:00 časova u Kancelariji NKM-a , Ul. Perandori Justinian Br. 124 Qyteza Pejton.

Ovde  de možete naći dnevni red sastanka.

Nezavisna Komisija za Medije