Të licencuarit
3675 - Lajmi_i_plot | KPM

Objašnjenje za javno mnjenje u vezi sa pravima na emitovanje Prema Lige u Republici Kosovo

13 March 2024

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je kontinuirano analizirala svu dokumentaciju koja se odnosi na prava lokalnih operatera da emituju Primer lige na teritoriji Republike Kosovo.

Na osnovu ugovora/ovlašćenja i potvrda koje su zainteresovane strane (Primer League, DigitAlb i Arena) deponovale u NKM-u, prava na reemitovanje sportskih događaja Primer lige za teritoriju Republike Kosovo obezbedila je kompanija DigitAlb u albanski jezik i Arena na srpskom jeziku.

Kompanija DigitAlb i Arena za rad na teritoriji Republike Kosovo, sklopile su ugovorne sporazume sa distributivnim operaterima licenciranim u NKM-u, kao što je definisano Uredbom o distribuciji pružalaca audio i audiovizuelnih medijskih usluga NKM-2020/01.

NKM je 27. septembra 2023. godine zatražio od Premijer lige detaljna pojašnjenja u vezi sa pravima Arene i DigitAlb-a za prenos Premijer lige za teritoriju Republike Kosovo.

Premijer liga je 19. oktobra 2023. godine odgovorila na zahtev NKM-a, pojašnjavajući da je pravo na reemitovanje sportova Engleske lige, za teritoriju Republike Kosovo, na albanskom jeziku data kompaniji DigitAlb , dok je za preduzeće Arena na srpskom jeziku. Premijer liga je takođe pojasnila da Arena i DigitAlb imaju pravo da sklapaju ugovore sa trećim operaterima kako bi obezbedili reemitovanje Premijer lige na teritoriji Republike Kosovo.

Konačno, NKM je obavešten o Premijer ligi pismom od 12. marta 2024. prosleđenim Skupštini Republike Kosovo, u kojem se pojašnjava da nije ovlastio Arenu da dozvoli operateru Artmotion da prenosi sportske događaje Premijer lige, koji predstavlja nove podatke za NKM.

Stoga, NKM obaveštava javno mnjenje da pojašnjenja Premijer lige u pismu od 12. marta 2024. iznose informacije do sada nepoznate NKM-u i da će uskoro preduzeti odgovarajuće korake po ovom pitanju.