Të licencuarit
3678 - Lajmi_i_plot | KPM

Javni poziv za nominacije za dva član/ica NKM-a

19 March 2024

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) bazirajući člana 11. Zakona br. 04/L-44 za NKM, i odluke Skupštine Republike Kosovo br. 08-P-108, (koji zahteva da se konkurs za člana NKM ponovi), NKM poziva na javni poziv za nominaciju za jednog (1) član/ica KPM-a iz redova albanske zajednice i jedan (1) član/ica NKM-a iz redova manjinskih zajdnice.

Nominacije se mogu obaviti od svake osobe ili legalne organizacije registovane u Republici Kosovo.

Primanje nominacija ċe početi od 20 marta  2024 do 9. Aprila 2024 godine u 16 časova.
Dokumenta za aplikaciju mogu se lično dostaviti kancelariji NKM-a
preko elektronske pošte info@kpm-ks.org.

Informacija u vezi kvalifikacija, procedure i obrasci za nominacije za članove NKM-a možete naċi ovde: Paket za Nominacije.

Dodatne informacije o procesu nominacije mogu se dobiti putem:

  • elektronske pošte info@kpm-ks.org;
  • telefon 038 245 031 i 045 721 604 ili
  • lično u kancelariji Nezavisne Komisije za Medije, ulica Perandori Justinian br. 124, Qyteza Pejton  10000, Priština.