Të licencuarit
3684 - Lajmi_i_plot | KPM

Šef Misije OEBS-a na Kosovu posetio je Nezavisnu Komisiju za Medije

25 April 2024

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) primila je danas šefa Misije OEBS-a na Kosovu, ambasadora gospodina Majkla Devenporta. Ambasadora je primio predsedavajući NKM-a, gospodin Jeton Mehmeti.

U svom uvodnom izlaganju, predsednik g. Mehmeti je rekao da je zadovoljan visokim nivoom bilateralne saradnje i kontinuiranom podrškom koju je OEBS pružio NKM, u suočavanju sa raznim izazovima. Predsednik g. Mehmeti je obavestio ambasadora g. Davenporta o aktuelnim aktivnostima NKM-a, u ispunjavanju ustavnih i zakonskih obaveza, sa posebnim akcentom na promociji medijskog pluralizma, podizanju transparentnosti medijskog vlasništva, guranju napred godišnjih ciljeva i unapređenje pravnog okvira usklađivanjem sa duhom zakonodavstva EU. S tim u vezi, razgovarano je o procesu izmene Zakona o NKM-u u cilju njegovog usaglašavanja sa novom AVMS Direktivom i novim zakonskim obavezama koje navedeni nacrt zakona donosi NKM-u.

Ambasador g. Devenport je izrazio zahvalnost na prijemu i dodao da ovaj sastanak takođe odražava stalnu posvećenost OEBS-a da nastavi da unapređuje ovu saradnju. Ceneći značaj medijskog regulatora, g. Davenport je ohrabrio NKM da nastavi svoj rad u odbrani slobode medija, nudeći stalnu podršku OEBS-a, u primeni najviših standarda u oblasti regulisanja audio-vizuelnih medijskih usluga, kako bi se obezbedilo slobodno i nezavisno medijsko okruženje u Kosovo, kao glavni element za razvoj demokratije.

Na kraju sastanka, predsedavajući g. Mehmeti je visoko cenio posetu i podršku šefa Misije OEBS-a, u cilju jačanja slobode medija na Kosovu i da je ova saradnja između dve institucije od suštinskog značaja za obezbeđivanje razvijen pluralizam i slobodan u zemlji.