Të licencuarit
3686 - Lajmi_i_plot | KPM

Sastanak NKM-a sa predsednikom Albanije i predsednikom AMA

08 May 2024

Predsednika KPM-a g. Jetona Mehmetija i potpredsednika g. Fatih Basha na sastanku je primio predsednik Republike Albanije g. Bajram Begaj. Na ovom sastanku, gradonačelnik Mehmeti je upoznao predsednika sa radom Nezavisne komisije za medije u vezi sa regulisanjem medijskih sadržaja koji se emituju na Kosovu.

Na odvojenom sastanku, predsedavajućeg i zamenika predsednika NKM -a primila je predsednica Uprave za audiovizuelne medije Albanije gđa. Armela Krasniqi i generalni sekretar gđa. Romelda Rapollari. Na ovom sastanku se razgovaralo o iskustvu Albanije u transponovanju Evropske direktive za AVMS audiovizuelne medijske usluge.