Të licencuarit
3688 - Lajmi_i_plot | KPM

Obaveštenje sa sednice Nezavisne Komisije za Medije

13 May 2024

Nezavisna komisija za medije (NKM) je 10. maja 2024. godine, pod rukovodstvom predsedavajućeg NKM g. Jeton Mehmeti, održao je peti redovni sastanak za ovu godinu. Na ovom sastanku Komisija se bavila nekoliko tačaka dnevnog reda, kao što su sporazum između NKM-a i AEK-a (Agencija za elektronske komunikacije Severne Makedonije), projektni zadatak Podkomiteta za pregled i standardizaciju procedura u vezi sa promenom vlasništvo vlasnika licenci NKM-a, razmatranje pokretanja odluke za formiranje radne grupe za regulativu zaštite potrošača kao i 4 slučaja licenciranja i 6 pravnih predmeta.

Što se tiče tačke sporazuma između NKM-a i AEK-a, predsedavajući g-din Mehemti je rekao da je to veoma važan sporazum između dve susedne zemlje, sa ciljem koordinacije zemaljskih frekvencija i izbegavanja smetnji u prenosu zemaljskih frekvencija, a od kojeg se očekuje da biti finalizovan do uskoro.

Komisija je odobrila projektni zadatak za Podkomitet za razmatranje i standardizaciju procedura u vezi sa promenom vlasništva korisnika licenci NKM-a i Radne grupe za Uredbu o žalbama.

Što se tiče slučajeva licenciranja, predsedavajući g. Mehmeti je rekao da moram još jednom da ponovim apel da svi licencirani poštuju zakone NKM-a, posebno u vezi promene vlasništva koja se mora izvršiti samo uz prethodno odobrenje NKM-a. .

Komisija je, prema dnevnom redu, razmotrila nekoliko slučajeva prirode licenciranja, gde je nakon razmatranja usvojila zahteve za promenu vlasništva i obnavljanje licence za „Radio Šari“ i „Radio Plus“, dok je odbila zahtev za produženje dozvole od "Radio Mak". Zahtev za licenciranje OSHMA NTV-a je odložen za sledeći sastanak zbog nedovoljne dokumentacije.

Što se tiče pravnih slučajeva, Komisija je razmotrila jedan slučaj za kršenje Uredbe 2020/01 za pružaoce distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i pet drugih slučajeva za kršenje NKM-2023/03 Uredbe o vlasništvu i koncentraciji korisnika licenci NKM-a, odnosno promene vlasništva bez prethodno odobrenje NKM-a.

Nakon ispitivanja, Komisija je sankcionisala sledeće nosioce licenci:

Operater distribucije ISP Broadcast – za kontinuirano kršenje Uredbe NKM-2020/01 za pružaoce distribucije audiovizuelnih medijskih usluga, kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od dve hiljade (2.000) evra.

Herc TV - za kontinuirano kršenje NKM-2023/03 Uredbe o vlasništvu i koncentraciji korisnika licenci NKM, kažnjava se sa dve hiljade (2.000) evra.

Radio Herc - za kontinuirano kršenje NKM-2023/03 Uredbe o vlasništvu i koncentraciji korisnika licenci NKM, kažnjava se sa hiljadu (1.000) evra

Travelingo Tv - za kontinuirano kršenje NKM-2023/03 Uredbe o vlasništvu i koncentraciji NKM licenciranih, kažnjava se sa hiljadu (1.000) evra

Suite Tv - za kontinuirano kršenje NKM-2023/03 Uredbe o vlasništvu i koncentraciji korisnika licenci NKM, kažnjava se sa hiljadu (1.000) evra

Pozitivna Gold Tv - za kontinuirano kršenje NKM-2023/03 Uredbe o vlasništvu i koncentraciji NKM licenciranih, kažnjava se sa hiljadu (1.000) evra.

Subjekti koji su sankcionisani za ove pravne slučajeve, odnosno promenu vlasništva bez prethodnog odobrenja NKM-a, dužni su da podnesu zahtev za promenu vlasništva NKM-u u roku od 30 dana.