Të licencuarit
3693 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je održao radionice vezane za zaštitu dece u medijima

20 May 2024

Nezavisna Komisija za Medije (IMC) je 16-17. maja 2024. godine, u saradnji sa organizacijom Terre des Hommes (TDH), održala važnu radionicu koja ima za cilj da se bavi pitanjem zaštite dece u medijima i medijskim sadržajima na Kosovu. Ovaj događaj je imao za cilj da se razgovara o trenutnom nivou zaštite dece, analizira postojeći pravni okvir i ispitaju zaštitni i vaspitni mehanizmi koji su na snazi. Okupljanjem predstavnika različitih institucija i relevantnih aktera kako bi razgovarali o nivou zaštite dece u medijima i medijskim sadržajima na Kosovu, radionica je uspela da podigne međuinstitucionalnu saradnju u cilju unapređenja bezbednijeg medijskog okruženja za decu.
Radionica je uključivala učesnike iz različitih organizacija kao što su NKM, Narodni advokat, Terre des Hommes Kosovo (TDHK), Savet pisanih medija Kosova (KMSHK), Radio Televizija Kosova (RTK), Univerzitet u Prištini (UP) i Koalicije za zaštitu dece (KOMF). Ova raznovrsna kompozicija garantuje sveobuhvatan pristup izazovima i mogućnostima u oblasti zaštite dece u medijima.
Tokom radionice obrađene su ključne teme kao što su zaštita dece od medijskih sadržaja, odgovorno i etičko izveštavanje, kao i pitanja zaštite privatnosti i identiteta dece, kao i odgovarajuće medijsko izveštavanje o slučajevima nasilja u porodici. Diskusije su se fokusirale na to kako mediji mogu da izveštavaju o deci bez kršenja njihovih prava i kako da osiguraju da je emitovani sadržaj prikladan i bezbedan za mladu publiku.
Važan aspekt ove radionice bila je uloga civilnog društva u zaštiti dece. Nevladine organizacije i civilno društvo imaju suštinsku ulogu u praćenju medijskih sadržaja i podizanju svesti javnosti i institucija o značaju zaštite dece.
Radionica je rezultirala sa nekoliko preporuka o saradnji za koje se očekuje da će biti sprovedene 2024. godine.