Të licencuarit
3701 - Lajmi_i_plot | KPM

NKM je održao okrugli sto na temu zaštite dece u medijima

01 July 2024

Nezavisna Komisija za Medije (NKM) u saradnji sa organizacijom Terre des Hommes (TDH) organizovala je sto za diskusiju o zaštiti dece u medijima. Osnovna svrha ove tabele bila je promocija zakonskih normi za zaštitu dece u medijima i jačanje saradnje između institucija i aktera odgovornih za njihovo sprovođenje. Radionica je imala za cilj podizanje svesti javnosti o mehanizmima žalbe u slučaju kršenja prava deteta i informisanje roditelja i staratelja o pravima dece na informisanje i opasnostima nekontrolisanog medijskog izlaganja.
Za ovim stolom su učestvovali predstavnici brojnih važnih institucija i organizacija, uključujući Instituciju ombudsmana, Agenciju za informacije i privatnost, Kancelariju za dobro upravljanje, Savet pisanih medija Kosova (KMSHK), Udruženje novinara Kosova. (AGK), Radio Televizija Kosova (RTK), Univerzitet u Prištini (UP), Koalicija nevladinih organizacija za zaštitu dece (KOMF) i organizacija Terre des Hommes Kosovo (TDH). Okrugli sto je moderirala novinarka Kaltrina Ajeti.
U svom uvodnom izlaganju, predsedavajući NKM-a, g. Jeton Mehmeti, zahvalio se svim predstavnicima institucija i organizacija učesnica na podršci i doprinosu ovoj inicijativi. On je rekao da je zaštita dece u medijima, za NKM, veoma važan cilj koji se želi postići primenom tri podzakonska akta: Uredbe o zaštiti dece, Uredbe o komercijalnim komunikacijama i Etički kodeks. Međutim, imajući u vidu najnovija tehnološka dostignuća, vidi se da je potrebna veća koordinacija i saradnja svih aktera koji se bave ovom problematikom, zbog čega smo i pokrenuli ovu inicijativu.
Tabela je razvijena u četiri panela:
1. Zaštita dece od medijskih sadržaja;
2. Zaštita privatnosti i identiteta;
3. Obrazovni programi i odgovorno etičko izveštavanje;
4. Uloga civilnog društva u zaštiti dece.
Jedna od glavnih tema razgovora bila je zaštita dece od medijskih sadržaja koji za njih mogu biti štetni ili neprikladni. Istaknuta je potreba za odgovornim i etičkim izveštavanjem medija, s obzirom na veliki uticaj koji imaju u oblikovanju dečjih misli i ponašanja. Učesnici su razgovarali o izazovima i odgovornostima medija u pružanju sadržaja koji poštuju i štite prava deteta.
Privatnost i zaštita identiteta dece u medijima bila je još jedno ključno pitanje o kome se raspravljalo za stolom. Naglašena je važnost zaštite ličnih podataka i identiteta dece radi sprečavanja bilo kakvog oblika zloupotrebe ili kršenja njihove privatnosti. Institucije i organizacije učesnice obavezale su se da će ojačati mere i mehanizme koji obezbeđuju zaštitu ovih prava.
Učesnici su istakli značaj promocije informativno-obrazovnih programa za decu. Ovi programi ne samo da pomažu u razvoju njihovih veština i znanja, već doprinose i stvaranju bezbednog i zdravog medijskog okruženja za njih. Napori za zaštitu dece u medijima zahtevaju zajedničku i stalnu posvećenost svih zainteresovanih strana.
Posebno je obrađena i uloga civilnog društva u zaštiti dece od medijskih sadržaja. Nevladine organizacije i interesne grupe imaju važnu ulogu u obrazovanju i podizanju svesti javnosti, promovisanju dobrih praksi i pružanju podrške deci i njihovim porodicama. Naglašeno je da je saradnja ovih aktera i državnih institucija ključna za postizanje održivih i efektivnih rezultata.
Na kraju okruglog stola, predstavnici NKM-a i KOMF-a potpisali su zajedničku deklaraciju u cilju obezbeđivanja uspešne saradnje i interakcije za zaštitu dece u medijima. Saopštenje, koje se očekuje da će potpisati KMSHK, poziva medije da u svojim izveštajima štite dostojanstvo deteta, da poštuju pravo dece na privatnost i da obrate pažnju na način na koji su programi štetnog sadržaja kategorisani, vreme njihovog prenošenja kao i upotrebe definisanih znakova i piktograma.