Lidhje direkteGaleriaHarta e faqes |   ShqipSrpskiEnglish
BallinaPËR KPM-nëLEGJISLACIONILICENCIMIDIGJITALIZIMIANKESAT/QDPPUBLIKIMETDokumentetKontakti

VLORË BERISHA EMËROHET ANËTARE E KOMISIONIT TË PAVARUR TË MEDIAVE

11.12.2017 -

Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e mbajtur me 30 nëntor 2017, ka shqyrtuar rekomandimin e Komisionit Ad Hoc për përzgjedhjen e kandidatit për anëtar të Komisionit të Pavarur të Mediave dhe ka zgjedhur znj. Vlorë Berisha anëtare të KPM-së.

Mandatet e anëtarëve të KPM-së janë të përcaktuara me  short, siç parashihet me nenin 13, paragrafi 2, i Ligji Nr. 04/L-44 për KPM-në, respektivisht mandati i znj. Vlorë Berisha është  mandat 3 (tre) vjeçar.

Me këtë emërim, Komisioni i KPM-së tani është në përbërje të plotë prej shtatë anëtarësh, ashtu siç e parasheh Ligji për KPM-në.

KOMISIONI I PAVARUR I MEDIAVE


Kthehu mbrapa