GaleriaLinkoviMapa Sajta |   ShqipSrpskiEnglish
DOBRODOŠLIZA NKM-ULEGISLACIJALICENCIRANJEDIGITALIZACIJAŽALBE/PJDPUBLIKACIJEDokumentiKontakt

NKM OBJAVLJA IZVEŠTAJ SA NALAZIMA SA MONITORINGA MEDIJA TOKOM KAMPANJE OPŠTIH IZBORA 2017

06.07.2017 -

Nezavisne Komisije za Medije  je monitorisala pružaoce audiovizuelnih medijksih usluga (PAMU) koji su pokrivali izbornu kampanju 2017.godine. Monitoring je imao za cilj ocenjivanje performansa PAMU-a  u saglasnosti sa Poglavljem VIII „Mediji tokom izborne kampanje“  Zakona Br.03/L-073 za Opšte Izbore.

Nalazi monitoringa za period od 31.maja do 11.juna 2017.godine predstavljeni su u izveštaju kojeg danas objavlja NKM.

Za tu svrhu, su monitorisani 23 pružaoca audio-vizuelnih medijskih usluga (PAMU) sa zemaljskim emitovanjem sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim pokrivanjem kao i PAMU sa opštim programom koji operišu preko operatera distribuiranja. Monitoring je urađen  za program emitovan od 16:00 do 24:00 časova.

Zbog tehničkih problema sa primanjem i arhiviranjem signala za ovaj period, u izveštaju nisu uključeni TV ZOOM i TV KISS, dok se TV TEMA samo se predstavlja delimično.

Tokom monitoringa su ocenjivani: nepristrasnost u izveštavanju, pruženi prostor za  Sertikovane Političke Subjekte  (SPS), korišćeni jezik kao i saglasnost sa obavezama koje proizilaze iz Poglavlja VIII Zakona Br.03/L-073 o Opštim Izborima.

Iako je izborna kampanja sa političkim spotovima i izbornim debatama na PAMU-ima je počela mnogo pre zvaničnog objavljivanja izborne kampanje od strane CIK-a, izveštaj sadrži podatke samo za period od 31.maja -11.juna 2017.godine.

IZVEŠTAJ MONITORINGA MEDIJA TOKOM KAMPANJE OPŠTIH IZBORA 2017


Vratite se nazad